Galéria Statua | Jaroslav Košš a Vincent Gajdošík
15917
page,page-id-15917,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Jaroslav KOŠŠ a Vincent GAJDOŚÍK

R.O.V.N.A.K.Á. O.R.I.E.N.T.Á.C.I.A.

Vernisáž: v utorok 4. septembra 2012 o 18. hod.


Výstavnú dramaturgiu Galérie Statua orientujeme na sochu, plastiku, priestorové disciplíny a v tomto rámci na komunikáciu tvorcu a jeho diela s prítomnou históriou a atmosférou miesta. Dnes program napĺňa autorský koncept Jaroslava Košša a Vincenta GajdošíkaR.O.V.N.A.K.Á.O.R.I.E.N.T.Á.C.I.A., ktorý nie je kolekciou jednotlivých diel, ale kompaktným projektom integrovaným do priestorov galérie Statua.

V spolupráci alebo lepšie povedané v komentovanom spoluautorstve výtvarníkov, rovesníkov a kamarátovmapuje dlhoročné prekrývanie ich životných dráh, osobných skúseností a názorov.
Obaja analyticky reagujú na mozaiku udalostí okolo nás – počnúc vzťahom ľudí k životnému prostrediu a nemateriálnym hodnotám, cez hodnotenie vývoja a kvality súčasného slovenského výtvarného umenia, až k aktuálnym problémom našej prítomnosti – akou je situácia a postavenie zdravotných sestier v spoločnosti. Svoj postoj a názor na vec prepisujú do výtvarných záznamov. Obsahovo sa venujú v širšom zmysle vážnym témam, formu výpovede však držia v abstrahujúcej a univerzálnej rovine. Pracujú s kresbou v zámerne redukovanom minimalistickou výtvarnom jazyku, s prvkami materiálovej montáže a priestorových intervencií. Využívajú kontrast čiary, plochy, a tretieho plánu, ktorý tvoria odkrývaním vrchnej z dvoch preložených vrstiev papiera alebo naopak pridaním ďalšieho materiálu.

Všadeprítomná ruka má svoju symboliku, priamu spojitosť myšlienky a činu, slúži prenosu informácií, významovým presahom aj interpretácii abstraktných pojmov. Podporuje čitateľnosť a plynulý prechod medzi mentálnou a obrazovou stránkou diela.

Je zrejmé, že projekt sa dá vnímať i chápať vo viacerých rovinách a obsah nie je zjavný na prvý pohľad. Najlepšie je k projektu pristupovať s otvorenou mysľou, hľadať spojenia, postupnosti a nadväznosti v naznačenom smere prehliadky. Navyše, samotná kresba, ktorú výtvarníci označujú ako ontogénnu, tu má veľmi špecifické postavenie . Určite lepšie ako moje vysvetlenie bude autorove … preto dám slovo – ale len na päť minút – Jarovi.

Xénia Lettrichová

Stacks Image 365
Stacks Image 308
Stacks Image 312
Stacks Image 703
Stacks Image 879
Stacks Image 883
Stacks Image 885
Stacks Image 887