Galéria Statua | AS1 / 2015
15944
page,page-id-15944,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
 

AS1

Vystavujúci autori:
Michal Gabriel, Tomáš Medek, Dušan Váňa, Natalia Chalcarzová, Monika Horčicová, Klaudia Korbeličová, Ilona Župková, Víťezslav Šerý, Hana Svobodová, Petr Křivák, Jan Dostál, Ladislav Ducháček, Markéta Schiffnederová, Jiří Pec, Ondřej Bílek, Jiří Kamenskich, Eva Lukešová, Tomáš Pavlacký, Jana Schlosserová, Jan Šebánek, Marie Videmanová

Vernisáž: vo štvrtok 30. 4. 2015 o 18.00 hod.

Úvodné slovo: Xénia Lettrichová


 

Fotografie © Martin Lettrich a Oleg Fintora

Aj keď účasť pedagógov na výstave je viac menej symbolická, som veľmi rada, že ich v prostredí Galérie Statua máme možnosť privítať.
Prof. Michal Gabriel, autor Bratislavčanom známej sochárskej kompozície „Sigmund Freud“ a súsošia „Žraloci“ v River Parku. (Investori prejavili dosť humoru, keď si týchto s nimi spojovaných predátorov, vybrali na výtvarné dotvorenie priestorov svojho projektu). Vizuálne výrazná tvorba Michala Gabriela je postavená na konfigurácii s priestorom, cítení sochy v priestore a istom napätí medzi čistým, lapidárne vyjadreným tvarom a aurou tajomna neodhalenej, niekedy možno i dávnej skutočnosti.
Cítenie priestoru je tiež významným rysom tvorby Doc. Tomáša Medeka. Zapája ho rovnocenne do objemu, povrchu i vnútornej kompozície diela, do rastru priehľadov, svetla a hmoty. Jeho objekty predstavujú veľmi zaujímavú autorskú polohu geometricko-konštruktívnych smerovaní, ktorá v poslednom období, prekladom princípov do jazyka fluidných tvarov, vyústila do bio objektov.
Vystavené diela študentov i absolventov sú všetko školské práce, sledujú zadanú, prípadne dohodnutú tému a súčasne dokladajú, ako si formujú programy v celej šírke ponúkaných možností. Aktualizujú súčasné tendencie ruka v ruke so snahou nájsť si svoju obsahovú a komunikačno- interpretačnú cestu. Čím dlhšia prax, tým väčší posun, najvyhranenejšie sú teda programy doktorandov. Dnes asistent v ateliéri – Dušan Váňa rozvíja dve polohy hyperrealistickú a kinetickú a je vidieť, že v oboch sa nielen hrá, ale i baví. Môžete si to overiť na Hruškách – skladačkách a jeho Voyer Vás pritom nespustí s očí. Natália Chalcarzová pracuje vo viacerých líniách, tu vystavuje formičky – modifikovanú odozvu úvodného keramického školenia, v spolupráci s architektmi hľadá pôdu pre sochársky stvárnenú architektúru a jej vtipný, k národným radostiam obsahovo sa vzťahujúci svetelný objekt Pulihrášek, dotvára jedno brnenské námestie. Jan Šebánek sa tiež orientuje na tvorbu do architektúry a verejných priestorov, je napr. autorom súťažného návrhu jazdeckej sochy Jošta Moravského, ako aj vystaveného minimalistického objektu Anuloid.
Monika Horčicová, minuloročná absolventka, pracuje s princípom zmnoženia, priestorovou variabilnosťou a expresívnou grafikou ľudskej kostry. Skôr ako tému smrti zobrazuje takto štylizovanú, do kosti abstrahovanú ľudskú figúru v rôznych prenesených významoch i symbolických súvislostiach.
Študenti 6. ročníka, keďže sa sústreďujú na diplomové práce, priniesli vlaňajšiu úrodu.
Klaudia Korbeličová, organizátorka dnešnej výstavy, absolventka bakalárskeho štúdia v ateliéri skla, sa s vervou i fyzickým nasadením pustila do modelovania figúry. V nadživotnej hlave zachytáva pohyb tváre po údere a torzo reálne domodelovala a rozvlnila údermi v boxerských rukaviciach.
Ilona Župková experimentuje v čase i disciplínach. Ako dokumentuje jej práca Krajka, digitálne prenáša archaické, háčkované či viazané čipky do súčasnej robustnejšej formy priestorových objektov.
Ladislav Ducháček zas hľadá súčasnej dobe a životným pocitom odpovedajúci výraz a polohu figurálnej tvorby. Konkrétny pocit hodnoty a kvality individuálneho života zobrazil vo výrazovo silnej, zmnoženej figurálnej kompozícii „Stavba“.
Víťeslav Šerý rád zahmlieva a šerí prekvapivo jemnou deliacou čiarou hranice medzi fikciou a realitou. Naviac, smútok obrusuje humorom, preto je jeho Nevesta máličko nad mierku.
5. ročník reprezentuje Tomáš Pavlacký. V zmysle hesla tvorba hrou aktuálne pracuje s novotvarom, ktorý vzniká chybou a odklonom od pôvodného smeru realizácie.
Ďalšie 3 ročníky zastupuje 8 študentov, Petr Křivák, Hana Svobodová, Markéta Schiffnederová, Jiří Kamenskich, Eva Lukešová, Jiří Pec, Jan Dostál a Marie Widemannová, ktorých práce si zaslúžia pozornosť a  nezaslúžia si už unavených poslucháčov. Vzniknutý dlh im splatím pri nasledujúcej výstave ateliéru v Galérii Statua.
Už len na záver – podľa prof. Michala Gabriela zámer výstavy je ukázať programovú šírku ateliéru s dôrazom na figurálnu tvorbu a kreatívne zapojenie nových médií. Popri tom vyšla najavo spätná väzba študentov v tvorivej samozrejmosti, ľahkosti, už spomínanej hravosti a radosti z práce. Môže si vedúci ateliéru priať viac?

Xénia Lettrichová

To Top


Stacks Image 312
Stacks Image 135
Stacks Image 129
Stacks Image 123
Stacks Image 147
Stacks Image 1307
Stacks Image 1313
Stacks Image 1315
Stacks Image 1317
Stacks Image 1319
Stacks Image 1321
Stacks Image 1323
Stacks Image 1327
Stacks Image 1325
Stacks Image 1329
Stacks Image 1331
Stacks Image 1345
Stacks Image 1333
Stacks Image 1335
Stacks Image 1337
Stacks Image 1309
Stacks Image 127
Stacks Image 125
Stacks Image 139
Stacks Image 1353
Stacks Image 1305
Stacks Image 1073
Stacks Image 1075
Stacks Image 1077
Stacks Image 1079