Galéria Statua | Vlado Sorokáč
15981
page,page-id-15981,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Laco Sorokáč

Good, Bad, Good

Vernisáž: v utorok 25. 3. 2014 o 18.00 hod.

Foto © Martin Lettrich


Je zrejmé , že s Lacovou tvorbou , tvorbou sochára slovenského pôvodu žijúceho v Čechách, vstupuje do Galérie Statua pražsko-posázavský akcent v rukopise, v surreálnom ladení imaginácie a svojim spôsobom i v chápaní a využití daností materiálov. Súčasne pracuje vo viacerých disciplínach. Socha je ťažisková, avšak maľba a kresba so zaujímavým plastickým prístupom k priestoru a tvaru v ploche, uplatňovaním prvkov prekvapenia a zrakového klamu , tvorí jej prirodzený komplement.

Po období blízkom bezobsahovej geometrickej abstrakcii, v rôznych formách stále latentne prítomnej, sa v poslednom čase vyjadruje v štylizovaných figuratívnych polohách. Voči prvoplánovým témam sa i naďalej vymedzuje. Jeho sochy sú skôr reflexiou prežitej, možno hlbokej osobnej skúsenosti, ako aj reflexiou hodnotovo rozporuplnej spoločenskej situácie v etických a kultúrnych otázkach. Titul výstavy Good, Bad, Good je názvom i jednej z vystavených figurálnych kompozícií a zároveň ilustruje výrazné rysy Sorokáčovej tvorby. Špecifickú maskulínnu spiritualitu diel a senzitívne vnímanie situácie protichodnosti a limitov jedinca v existenciálnej, pocitovej i vecnej rovine.

Problém vyjadruje symbolicky, dramatickým napätím v dvoch paralelných líniách. V tej menej expresívnej formou konfrontácie – váha verzus zemská príťažlivosť alebo opakom – nehmotným vyjadrením telesnosti. V druhej línii, ako vidíme na dnešnej výstave, spomínanú rozporuplnosť vyjadruje výrazovo silnou hyperbolou v expresívnom novotvare. Teda v ireálnom kompozičnom strete dvoch k sebe nepatriacich prvkov, povedzme figurálneho a vecného alebo nefyziologickým spojením telesných partií, prípadne prekračovaním možností fyzických a fyzikálnych či pretekaním netekutej hmoty.
Naviac v nadsadenej mierke vyniknú detaily a i dôverne známe tvary sa javia inak.

Pôda paradoxu a absurdných spojení je v súvislosti so životným pocitom veľavravná a výtvarne – obsahovo i výrazovo – ozaj úrodná. Jej otvorené výpovedné možnosti a realitou nelimitovaná hra s tvarom sú pre Laca výzvou. Nielen v ateliérovej tvorbe, tieto princípy rozvíja i v častých účastiach na sochárskych súťažiach a v úspešnej spolupráci s architektami pri výtvarnom dotvorení verejného priestranstva.

Xénia Lettrichová

Stacks Image 300
Stacks Image 282
Stacks Image 286
Stacks Image 288
Stacks Image 296
Stacks Image 298
Stacks Image 290
Stacks Image 292