Galéria Statua | Oleg Fintora / 2013
15993
page,page-id-15993,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Oleg Fintora

Vernisáž: vo štvrtok 11.4. 2013 o 18.00 hod.

Úvodné slovo: Xénia Lettrichová
Hudba: Slávo Krekovič – elektronika a Miroslav Tóth – alt saxofón

Inštalácia vznikla vďaka podpore Dariny a Karola Pavlů

Fotografie © Ctibor Bachratý


Oleg Fintora vystavuje v priestoroch Galérie Statua ani nie s ročným odstupom a nie nové diela, ale ich komponenty v novom myšlienkovom a priestorovom kontexte. V rámci výtvarnej a zrejme i životnej filozofie minimalizmu pokračuje alebo skôr akceleruje v tendencii zjednodušovania a dosahovania maximálnych účinkov minimálnymi prostriedkami. Škálu výrazových prostriedkov zúžil na tie najnevyhnutnejšie, pracuje len s minimálnym tvaroslovím – s kruhom a štvorcom v obmieňajúcich sa vzájomných reláciách.

Dotvorenie priestoru či stien galérie maľbou, pridaným objektom alebo hmotou sa v rôznych obmenách v rôznych galériách vo svete i doma už objavilo. Avšak opačný prístup, t.j. zapojenie priestoru odobratím hmoty interiéru galérie a posunutím sa tak do Mínusu, je prípad autorsky oveľa individualizovanejší a skôr raritný. Mínus je inštalácia o negatíve a pozitíve v priestore. Kompozícia zoradených geometrických objektov, ohraničujúcich vlastnú tvarovú odozvu vo vyrezanom otvore v dlážke galérie. Obrazne a literárne povedané energetických čiernych dier, ponúkajúcich novú líniu priestorových vzťahov. Vrátane zdanlivého pohybu energie medzi zápornými a kladnými hodnotami, medzi univerzom pod a nad úrovňou dlážky. Dobrý príklad, ako prakticky a dôvtipne – zopakujem ešte raz – dosia­h­nuť minimálnymi prostriedkami a dávkou jemnej irónie maximálne účinky.

Dnešná prezentácia je potvrdením Fintorovho smerovania – autorsky kladného posunu do mínusu. Vyvíja sa kontinuálne v časovom slede od konštruktivizmu a geometrickej abstrakcie smerom k minimalizmu. Cestou stále vyššej formy abstrahovania, dematerializácie a zjednodušovania. Koncepčne potom prenesením výtvarného ťažiska z jednotlivých objektov, ktoré zostávajú anonymné, na ich usporiadanie a prepojenie v priestore. V súlade s komplexnou úspornosťou estetiky minimalizmu čím ďalej tým viac využíva alternatívne materiály. Zdá sa však, že súčasná tvorivá pozícia Olega Fintoru naznačuje posun ešte ďalej, istým nadradením idey v Mínuse až na rozhranie s konceptuálnou polohou. Je komunikatívne sofistikovanejšia, má v sebe stálu aktuálnosť, silný potenciál … ambíciu vyhľadávať a vypĺňať «diery» v zabehnutom systéme tvorby.

Xénia Lettrichová

Stacks Image 308
Stacks Image 312