Galéria Statua | Ľubomír Purdeš
16022
page,page-id-16022,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Ľubomír Purdeš

VŠEJEDINOSŤ – ALL-INN- ONE – NESS

Vernisáž: vo štvrtok 26.6. 2014 o 15.00 hod.
Úvodné slovo : Mgr. Xénia Lettrichová

foto © Martin Lettrich


Aj keď samotné diela nie sú priamo tlmočníkmi konkrétnej témy a sú vystavané na riešení tvarových relácií, Purdešova tvorba ako celok vychádza z obsahovo nabitého pozadia. Z esencie detstva v spojitosti s postupným a hlbším poznávaním sveta. Z vyrovnávania sa so súčasnosťou, v ktorej si neustále precizuje svetonázor a holistický prístup k prírode i rodine. Vychádza z dnešného, jemne romantikou prevzdušneného pohľadu sochára do minulosti, atraktívnej a tajomnej prehistórie, vychádza z výtvarného pohľadu na prírodu a kozmológiu vôbec. Vo svojej tvorbe i v projekte „Všejedinosť “ sa snaží vyabstrahovať a sochárskym jazykom postihnúť elementárne a globálne platné prírodné princípy.
Súčasné sochárstvo a širšie vnímanie sochy – objektu preferuje veľkosť a rozmernosť. Z rôznych dôvodov, v neposlednom rade i z možnosti zhodnotiť ideu vo výrazovo údernejšom formáte. Aj voľná tvorba Ľubomíra Purdeša má monumentálny rámec. Cesta k nemu ale nie je samoúčelná. Vedie cez zámer a myšlienkovú líniu, ktorej náplňou je určite nie prvoplánovo postavená úvaha o tom, že naša existencia je závislá na spolužití a rešpekte ku všetkému živému i neživému. Vedie cez materiálové východiská – kompaktné kmene stromov, ich spôsob spracovania a uplatnenia autorsky charakteristického tvaroslovia. Všetko spolu prirodzene rezultuje vo veľkorozmerných drevených objektoch.
Ľubomír Purdeš pracuje klasickou sochárskou technikou – odoberaním hmoty. S úcty k stromu odobratý kus koncipuje významovo rovnocenne, ako objekt tvarovaný na princípe pozitív – negatív. Ak sa žiada, kontrast zdôrazní zanechanými stopami po rezoch píly oproti mäkkým, do hladka vybrúseným, odobratým častiam. Vyjadruje sa úsporne, rečou základných geometrických tvarov. Formálne sa Purdešova tvorba radí ku geometrickej abstrakcii a minimalizmu. A neformálne… predovšetkým zámerom, ktorý sa mu vo svojich sochách darí napĺňať – možno hovoriť o geometrickej bio abstrakcii s humanistickým podtextom.
Všetky dnes vystavené diela sú vytvorené z jedného topoľa, z jedného materského korpusu. „Rodinné vzťahy“ zvýrazňuje aj spôsob inštalácie v priestore. Ľubomír Purdeš, prostredníctvom výtvarne nesporne zaujímavých diel, hovorí o spojitosti, súvislosti a vzájomnej závislosti celku a jeho častí – v prenesenom význame o  jednote vesmíru a života, prírody a človeka, … nás a nášho najbližšieho okolia. A Vás, milí priatelia. Bez vášho záujmu , by neprežilo výtvarné umenie… a keby umenie stíchlo, mali by sme veľký problém všetci. 

Xénia Lettrichová

Stacks Image 308
Stacks Image 1150
Stacks Image 312
Stacks Image 1152
Stacks Image 1154
Stacks Image 1399
Stacks Image 1401