Galéria Statua | Laco Sabo
16029
page,page-id-16029,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Ladislav Sabo

Úzkosť a bolesť

Vernisáž: vo štvrtok 02. 10. 2014 o 18.00 hod.
Úvodné slovo: Mgr. Xénia Lettrichová
a PhD. Eduard Chmelár, rektor Akadémie médií

Foto © Martin Lettrich


Tvorba Ladislava Saba má mnoho profilov. Venuje sa v komornejšej línii portrétu, ale i naopak veľkorozmerným objektom, tvorbe do sakrálnych i mestských priestorov, organizuje workshopy, výstavy, odlieva diela do bronzu nielen sebe ale i kolegom, pohybuje sa od realistickej polohy, cez konštruktivizmu blízku abstrakciu až k dnešnému konceptuálnemu vyjadreniu. So záujmom sa vracia po časovej osi kresťanstva hlboko do histórie a vzápätí späť do súčasnosti, biblické udalosti vníma cez prizmu dnešnej občianskej spoločnosti a vice versa. Spolupracuje so Slovákmi i Maďarmi, krížom cez rôzne vierovyznania i politické príslušnosti. Tvorba Laca Saba je elastická, lebo jej autor je zvedavý, manuálne zručný, remeselne flexibilný a nie pohodlný. Vďaka tomu je schopný prežiť i v dnešných, pre umenie nie priaznivých podmienkach. Svojím spôsobom, s tým súvisí obsahové ukotvenie jeho voľnej tvorby, ktoré formuje dialektika kladných a záporných javov v priestore vzťahov, dôvery, skutkov, práva…v osobnej, každodennej skúsenosti i v celospoločenskej, globálnej rovine. Je to téma, ktorá visí vo vzduchu a rezonuje zrejme nielen u autora.Rozvrat hodnôt je vnímaný všeobecne a v špecifickom zábere je nosnou témou dnešnej výstavy. Na jej vyjadrenie si vybral biblické miesto a biblickú symboliku. Svätú zem a Ukrižovanie, pojmy historicky a významovo ustálené. Týmto projektom sa snaží poukázať na rozpor medzi ich obsahovým posolstvom a skutočnosťou, ktorú denne prináša reálny život. A tou je odklon od ideálu dobra –mieru. Najnovšie bombardovanie Palestíny – svätej zeme Kresťanov, Židov a Arabov. Vystavená konfigurácia objektov evokujúca strely, predstavuje názorný a expresívne vyjadrený nesúhlas s takýmto spôsobom riešenia – čohokoľvek.
Autor hovorí : „Doteraz som zbrane vo svojich sochárskych inštaláciách komponoval v náznakoch ako materiálovo odhmotnené dynamické lineárne prvky v priestore, Na tejto výstave tvar konkretizujem, používa materiál surového železa, odkazujem tak na reálnu prítomnosť hrozby vojenskej sily.“
Druhá časť projektu – prekrytý výjav Ukrižovania, v ktorom nie je jasné, ktorý kríž patrí Kristovi a ktoré lotrom, hovorí o tom, ako sa zlý úmysel a skutok maskuje, že je často ťažké sa v konaní ľudí zorientovať a vedieť komu dôverovať.

Sú to široké témy, reflektujúce aktuálne životné pocity. Témy, na ktoré má každý svoj názor, podopretý osobnou skúsenosťou. Na ich vyjadrenie Laco Sabo zvolil konceptuálnu, pre modeléra a k bronzu inklinujúceho autora, v podstate experimentálnu interpretáciu. Kladie váhu na myšlienku a obsah s cieľom, aby sa návštevník nielen pozeral, ale i zamyslel. Výstava Úzkosť a Bolesť je koncepciou a výtvarnými prostriedkami site specific art, vytvorená len pre túto príležitosť, na mieru priestorov a v spirituálnej interakcii s atmosférou galérie Statua.

Xénia Lettrichová

Stacks Image 306
Stacks Image 308