Galéria Statua | JURAJ RATTAJ – TOMÁŠ ROUBAL 9. 2. – 25. 2.
16074
page,page-id-16074,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Juraj Rattaj – Tomás Roubal

9. 2. – 25. 2.


Galéria Statua ja postavená na nekomerčnej báze, s cieľom podporovať predstaviteľov slovenskej i zahraničnej sochárskej scény a priestorových disciplín naprieč generáciami, vo všetkých názorových vrstvách a v celej jej výrazovej bohatosti. (Okrem ľúbivej, výtvarne prázdnej komercie.) Rozmanitosť je dobrou živnou pôdou pre kvalitnú tvorbu a práve jej prezentácii otvárame dvere. Často sa stáva, že klasické sochárske poňatie strieda konceptuálne, overené postupy zas hľadanie a experimenty. Toho roku začíname práve tou názorovo živou a neusadenou tvorbou. Vítam Vás na prvej tohoročnej výstave mladých výtvarníkov Tomáša Roubala a Juraja Rattaja s názvom Expozícia.

Tomáš Roubal (r. 1982) u nás vystavuje prvýkrát, žije v Prahe, študoval na VŠVU v Bratislave, v ateliéri grafiky a iných médií u prof. Róberta Jančoviča, s medzizastávkami na univerzite vo Viedni a nemeckom Triere. Odtiaľ si zo sebou nesie formovanie výsostne svojej obsahovej i výrazovej línie, s presahmi do iných médií. Venuje sa kresbe, grafike, ilustrácii, tvorbe objektov a street artu. Jeho autorskú knihu Black Book v Čechách v kategórii Krásna literatúra vyhlásili za Najkrajšiu knihu roka 2012.

Juraj Rattaj v Galérii Statua vystavuje po tretíkrát. Absolvoval v sochárskom ateliéri profesora Juraja Meliša na VŠVU v Bratislave s medzi pristátím na VŠUP v Prahe. Venuje sa sochárskej tvorbe, tvorbe objektov a organizačne i kurátorsky Galérii Hot Dog v Bratislave. Charakteristický je pre neho výskumný prístup a sledovanie vplyvu dominantného resp. rozhodujúceho prvku na okolie vo viacerých obsahových i formálnych rovinách súčasne. Inklinuje k práci s priestorom, vnútornou architektúrou a prvkami s architektonickým tvaroslovím.

Programové a výtvarné nasmerovanie obidvoch autorov sa pretlo v koncepte a realizácii dnešnej Expozície – výstave o výstave v danom priestore galérie… o exponátoch, výstavnom funduse, osvetlení, nálade a diváckom očakávaní. O vystavených objektoch vo vitrínach. Z ktorých, niektoré sú zástupné, všeobecné exponáty. Mnohé však majú vlastnú obsahovú líniu, stoja za „čítanie“ ako medaila pre disidentov či pamätník diktátora po zmene politickej situácie. A niektoré zas mystifikujúco opakujú prvok z výstavy v zmenšenej mierke. Vytvorili scénu a na nej výstavu, možno muzeálneho charakteru, bez bližšieho určenia. Výstavu ako jeden výtvarný celok, v odľahčenom koncepte s prvkami recesie. Ako iný a nezaťažený pohľad na vžitú predstavu vizuálneho umenia a výstavu ako takú.

Obaja výtvarníci patria ku generácii, ktorá si s čistou samozrejmosťou nesie v sebe ducha tejto doby. Prežívajú ju bez porovnávania s tým, čo bolo a tak majú možnosť i schopnosť súčasnosť odzrkadľovať spontánne, bez cudzorodých pocitových prímesí, zažitých schém či stereotypov. Nemusí to byť priam vytvorením umeleckého diela. Výtvarný jazyk používajú flexibilne, na širšej ploche a často cez konceptuálnu prizmu.

Expozícia v Bratislave je reinštaláciou ich dvoch predchádzajúcich podujatí v Galérii KÓD a Flexup Gallery v Prahe v roku 2015. Jej aktuálnu podobu však vždy nanovo modeluje reakcia Juraja Rattaja a Tomáša Roubala na konkrétny priestor. Dnes je to autorská adaptácia na Galériu Statua a jej architektonické špecifiká.

Xenia Lettrichová