Galéria Statua | HANA EXNAROVÁ – PRELETY
17108
page,page-id-17108,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Hana Exnárová

PRELETY


Dobrý večer prajem, veľmi ma teší, že môžem medzi nami privítať sochárku a keramičku Hanu Exnarovú. Po maturite na keramickom odbore ŠUŘ v Uherskom Hradišti, kde získala precíznu, odbornú prípravu a dôkladné znalosti technologických postupov, pokračovala v štúdiu na pražskej Vysokej škole umeleckopriemyslovej. V tom čase jednej z troch vysokých výtvarných škôl v Československu, s vysokým kreditom, tradíciou a prvotriednymi výtvarníkmi na pozícii pedagógov. Hana absolvovala u prof. Otta Eckerta, v ateliéri porcelánu a keramiky, kde sa rozvíjali najlepšie tradície českej keramickej tvorby.

Do diania na výtvarnej scéne sa zapojila v polovici sedemdesiatych rokov. Keramike sa vtedy, v rámci výtvarných umení, pripísala úžitkovo dekoratívna úloha, čo svojím spôsobom z média spravilo refúgium, v ktorom sa dalo pomerne pokojne tvorivo pracovať. Okrem toho svet, v ktorom sa Hana prirodzene a s láskou vždy pohybovala nebol v nijakom zmysle politicky orientovaný a nakoniec ani natoľko predátorský ako ten človečí. Svet zvierat a vôbec príroda v pozemskom i kozmickom zmysle slova. V Zlíne mala veľa výborných príležitostí v tvorbe do architektúry, závideniahodnú spoluprácu s architektom, na ktorú rada spomína a v podstate úplne voľnú ruku pri návrhoch i ich realizácii.

Komorná tvorba bola a zostala zónou pokoja a pracovného potešenia. Avšak aj jej súčasná podoba potvrdzuje vlastnosti, s ktorými pracovala na monumentálnej pôde. Jedinečné a nesporné sochárske kvality a na krehkú ženu prekvapivú absenciu rešpektu pred veľkými formátmi a technologicky náročnými výzvami.

Keramická hlina, jej vôňa, tvárnosť pod rukami a všetko, čo je v matérii zeme obsiahnuté, vekmi zapísané, uvoľňuje Haninu výtvarnú imagináciu. V modelácii a autorskej štylizácii kladie dôraz na vyvážený podiel výtvarne abstrahovanej skratky a emocionálneho vkladu. Na pravdivý plastický tvar, ktorý však nekopíruje prírodu samu, ale autorkin vzťah k nej. Na bezprostredné a neprešpekulované vyznanie.

Tematicky má jej tvorba viacero vrstiev. Vynikajúce tenkostenné misy tvarovo odkazujúce, ako inak, na prírodu. Figurálne humánne motívy, tajomne introvertné, vyžarujúce nevyslovenú správu a zvieracie motívy, ktorými autorka, snahou o zastavenie času a často i zachytenie podoby, vyjadruje osobnú blízkosť. Reliéfne krajinárske záznamy maliarskej akosti, stvárňujúce mentálne snovú náladu miesta. A v kozmických dimenziách planéty – Pyšnú, Pustú, Žeravú.., ktoré do svojej unikátnej podoby dospeli pôsobením formotvorných síl a prelínaním časopriestoru.

Pôsobením obdobných faktorov aj Hana dospela vývojom a okolnosťami v tvorbe do súčasnej koncepčne osobitej polohy. Celkom prirodzene fyzickými i tvorivými „preletmi“ medzi svojim keramickým a manželovým sklárskym ateliérom, začala do plastík integrovať sklo. Podľa aktuálneho zámeru a z pozície keramika nezaťažene k vlastnostiam materiálu. Niekde ako súčasť siluety a obsahovo významový prvok, inde v línii výtvarného akcentu a oživujúceho momentu.

Hana Exnarová v komornej tvorbe nerieši vážne témy, ani bežné každodenné problémy, zato jej prostredníctvom emituje dobrú náladu, pohodu a len pozitívne tóny.

Vám milí priatelia, ďakujem za pozornosť a prajem tiež len príjemné chvíle a povznášajúcu náladu na výstave s názvom Prelety.