Galéria Statua | Ladislav Pálmai
19237
page,page-id-19237,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Ladislav Pálmai

Program Galérie Statua poskytuje priestor na prezentáciu a propagáciu súčasnej slovenskej sochárskej a priestorovej tvorby v celej jej šírke a rozmanitosti. A výstava SELFBORNS sochára a multimediálneho výtvarníka Ladislava Pálmaia bezo sporu predstavuje veľmi osobnú a osobitú výpoveď. 

Opiera sa v nej o svojskú imagináciu, ktorá súvisí a je priamou odozvou stvárňovaných tém. Svojimi dielami sa snaží postihnúť nehmatateľné a neuchopiteľné pojmy. Vyjadriť bytie, cestu životom a vlastnú identitu v psychickej, fyzickej, subjektívnej a objektívnej jednote. V prežívaní v čase, v aktuálnom stave, v pominuteľnosti a smrteľnosti. Vedome sa pritom pohybuje na rozhraní univerzálneho poznania v dotyku s vlastnou skúsenosťou a prežitou emóciou. Nepracuje s náhodou, jeho tvorba je premyslená a má svoj hlbší zmysel. Kladie si v nej otázky nielen k vlastnej existencii a k tomu, čo sa na nej podpisuje. Ale tiež otázky z pohľadu histórie i budúcnosti ľudstva a zachovania identity jedinca v počítačovom svete, kde sa už aj myšlienky subjektu stávajú zdieľanou súčasťou virtuálnej siete. 

Ladislav Pálmai odpovede a vlastnú pravdu hľadá v širokej sfére – v dejinách filozofie i naprieč náboženstvami západnej a východnej civilizácie, rezonujúcimi zhodne s jeho duchovným nastavením a rozmýšľaním o svete. V tomto kontexte znázorňuje pojmy, ktoré v kultúrnych dejinách nemajú zažitú podobu a nebýva k nim spravidla ani priradený tvar či znak. Výtvarný jazyk a výrazové prostriedky klasicky ponímaného sochárstva s éterickou nehmatateľnosťou námetu nie celkom korešpondujú. Preto miesto trvanlivých materiálov, uprednostňuje tie dočasné a v istom zmysle rovnako vzdušné a ťažko uchopiteľné ako interpretovaná imaginárna skutočnosť. 

Do významovo prepojenej  inštalácie výstavy vkladá aj video, pohyb, svetlo, zvuk, textílie napnuté na konštrukcii, akoby nimi chcel objať a sprítomniť pocitový či spirituálny priestor. Nekonvenčne a miestami až futuristicky pôsobiace abstraktné formy výpovede a figuratívne objekty celkom presvedčivo evokujú pocit, že skrývajú vedomosť, ktorá nateraz nášmu poznaniu zostáva utajená. Dojem ešte podporuje využitím duchovne silných, symbolických farieb – čiernej a bielej. 

V stvárnení nemá záujem ilustrovať či byť popisný, práve naopak – veľký priestor necháva divákovi, jeho pocitom, predstavivosti a asociáciám. A keďže výstava SELFBORNS je v každom ohľade autorský koncept , aby som sa vyhla opisnosti a pre hlbšie porozumenie, radšej poprosím Ladislava Pálmaia, aby záujemcom v priebehu večera priblížil svoje úvahy a tvorivé metódy.  

                                                             Xénia Lettrichová