Galéria Statua | • Viktor Oravec – Varied Origin 2020
19790
page,page-id-19790,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Viktor Oravec – Varied Origin

Výtvarné uvažovanie sochára Viktora Oravca sa spravidla nekoncentruje len na jeden objekt či umeleckú disciplínu. Odohráva na výpovedne širšej ploche a vo vzájomných, obsahovo skúmaných súvislostiach, v rozsahu aký ponúkajú priestorové inštalácie. Autorovou tvorivou metódou je teda vymýšľanie a vypracovávanie projektov. Všetky má spísané a ilustratívne načrtnuté vo svojej veľkej knihe projektov. V procese ich tvorby si ozrejmí a sformuluje zámer, spôsob interpretácie a inštalácie. Niektoré z nich už realizoval a iné ešte len čakajú na vhodnú príležitosť, aktualizáciu a úpravu na mieru i charakter už konkrétneho priestoru. Pred siedmimi rokmi Viktor Oravec uviedol v Galérii Statua projekt Kapur@ –, ktorým v zatemnenom priestore zinscenoval – zjednodušene povedané – cestu a bránu medzi dvomi svetmi resp. realitami, nasvietenú len UV svetlom.

A teraz prichádza s novým výstavným plánom, svetelno-zvukovou inštaláciou Varied Origin, premyslenou, tematicky i vizuálne dotiahnutou v každom detaile. Symbolicky znázorňuje kolobeh života človeka v jednotlivých fázach a frekvenciách, z rôznej ohniskovej vzdialenosti, z pozície bunky i nekonečného vesmíru, z pohľadu ľudskej povahy i povahy vírusu a jeho zásahu do životných scenárov ľudstva.

Myšlienku vo výstavnom priestore animuje a graduje opakovaním v línii. Využíva symboliku čísiel, farieb, vody a spolu so zvukom, svetlom a pohybom ju v rámci témy rozvetvuje v rôznych asociačných líniách. Reflektuje faktory ľudstvom poznané a nepoznané, obsiahnuteľné a už nedosiahnuteľné i to, čo dokážeme ovplyvniť a čo ovplyvňuje nás. Pohybuje sa na hrane faktov a duchovna, vo fluide v ktorom sa v rámci ľudskej, planetárnej i kozmickej mierky, či chceme alebo nie, vo svojich životoch pohybujeme aj tak.

Rukopis Viktora Oravca a jeho výtvarne interdisciplinárny prístup k tvorbe má  korene štúdiu, alebo tiež, jeho estetické preferencie sa podieľali na výbere štúdia. Tak, či onak, vzťah a vplyv školenia – aranžérstva u Rudolfa Filu na ŠUP a sklárskeho výtvarníctva na VŠVU u Askolda Žačka – a neskoršej tvorby je u Viktora zrejmý.

Odzrkadľuje sa v inklinácii k usporiadaniu priestoru v reláciách námetu, v minimalizme, geometrii, ale nie rigoróznej, v čistote a subtílnosti prejavu, vo využívaní reflexov, transparentnosti, svetla, tmy a istej dematerializácie, naviazanej na uvedené výtvarné prostriedky a stvárňovanú tému.

V inštaláciách sa premieta autorove zaujatie dejinami a filozofiou, ako aj  tajomnosťou a mystikou existencie, prehistóriou ľudstva a históriou umenia, mytológiou i náboženstvom. Zvolenú tému komunikuje pod jej povrchom, v novom a objavnom pláne, bez slov a v kontexte všetkých vyjadrovacích rovín.  Materiál, s ktorým pracuje nemusí byť trvalý, môže byť použitý i priemyselne vyrobený. Dôležité je, aby každý objekt vyznel a splnil danú úlohu v rámci priestorovej kompozície a interpretácie príbehu.

Výstavné projekty Viktora Oravca účinkujú ako celok a všetky, aj dnes Varied Origin,prinášajú zážitok z inscenácie stretu reality a ilúzie. Tak trochu matrix, vyvolávajú emócie a zamyslenie sa …nad sebou, nad svetom… kto si čo vyberie.

                                                Xénia Lettrichová