Galéria Statua | 2022_Milan Rašla
20879
page,page-id-20879,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Milan Rašla: Revízia 2022 + 75

Zamyslenie sa a zhodnotenie svojej tvorby určite patrí k prospešným vlastnostiam kreatívnej osobnosti. Minimálne v tom, že napomáha tlmiť pocit spokojnosti s dosiahnutými výsledkami a posunúť autorský program želateľným smerom.

Pre Milana Rašlu je metóda aktualizácie stále prítomným znakom jeho uvažovania i pracovného prístupu. Málokedy mu unikne nejaký obraz, pokiaľ je v dosahu a nie je s ním úplne spokojný. Niekedy sa jedná o premyslené zásahy, v ktorých ide o dopovedanie zámeru a jeho stvárnenia, inokedy o včlenenie nového významového kontextu. Často je iniciátorom momentálny impulz a to v rôznej škále intenzity, počnúc gestickou intervenciou až po deštruktívnu, z ktorej popola potom vzíde obsahovo i vizuálne úplne nový obraz. Maliar nezriedka mení i formát a tak následne v obrazovej ploche nanovo buduje priestorové a významové vzťahy. Každá autorská výstava Milana Rašlu preto prezentuje stav, ku ktorému dospel v deň inštalácie výstavy.

Prehodnocovacia kinetika súvisí aj so skutočnosťou, že (napriek nespornej výtvarnej kvalite a osobitosti jeho tvorby v celoslovenskom kontexte,) sám seba nevníma nezdravo vážne, ale sympaticky zdravo nevážne. Prehodnocovanie vyplýva aj s neustáleho dorovnávania dvoch silných opozít – na jednej strane maliarovej rozšafne bohémskej a na druhej civilne praktickej stránky, ktorá má tendenciu všetko použiteľné recyklovať.

Kompaktná štruktúra Rašlovho výtvarného prejavu sa časom a korekciami vyvíja, zrením rozvoľňuje interpretáciu a posilňuje kolorit. K súčasnému výdatne abstrahovanému prejavu, plného náznakov a narážok dospel postupne a prirodzene z opotrebovanej potreby obsah explicitne znázorňovať. … Pod zdanlivo abstraktnou hladinou sa však všeličo odohráva. Rozhľadený a kultúrny myšlienkový svet autora, časté a niekedy i s odstupom rokov viacnásobne reflektované inšpirácie hudobnými a dramatickými námetmi, divadelnými predstaveniami, poéziou a pestrými podnetmi z prostredia VŠMU. Reaguje zľahka, spontánnou maľbou bez špekulatívnosti. O dejovej a emocionálnej linke a ich rezonancii v maliarovom vedomí vypovedá kompozícia, jemnosť alebo údernosť línii, razantný ťah štetca, celkové vyznenie. V niektorých dielach má výtvarne plnohodnotné postavenie materiál. Jeho charakter, štruktúry, optické a tvarové danosti sa spolupodieľajú na výpovedi a vyjadrení zámeru.

V súhrne všetkého maliarska tvorba Milana Rašlu má charakteristickú vizuálnu dimenziu, svojskú poetiku, vibrácie, rytmus a dynamiku, maliarsku muzikálnosť , neopakovateľný a podmanivý pocitový kolorit, farbistú mágiu. Má jeden rukopis, jeden princíp a mnoho podôb .

Revízia 022 +75 je s odstupom roku autorovou druhou výstavou v priestoroch Galérie Pálffy. Pretože vlaňajšiu s názvom Obrazy mal kvôli pandemickým opatreniam možnosť len málokto vidieť, prišlo rozhodnutie výstavu zopakovať. Milan Rašla na výzvy reaguje zásadne kladne a zásadne po svojom. Pripravil úplne novú výstavu a rovnako pozoruhodnú …