Galéria Statua | 2022_Katka Vavrová
21270
page,page-id-21270,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Katarína VAVROVÁ – ČAS VLKOV

Impozantné, ušľachtilé, vznešené, krásno-smutné, naliehavé  a tajuplné ženské tváre a postavy sú základnými identifikačnými znakmi tvorivých maliarskych príbehov jednej z najznámejších a najvýraznejších slovenských umelkýň Kataríny Vavrovej. Sú dotvorené zľahka načrtnutými záhadnými mužskými siluetami a nádhernými detailmi – fragmentmi subtílnych architektúr, rajských záhrad, magickými výsekmi krajín,  pierkami a krídlami ochraňujúcich anjelov, pôsobivými rastlinnými i zvieracími prvkami i zdanlivo všednými atribútmi nášho každodenného života, podanými v nevšedných súvislostiach.

Prítomná výstava prináša najlepšiu esenciu toho, čo Katka Vavrová vytvorila najmä v období posledných troch rokov. Jej pútavé figurálne príbehy – to je bravúrne putovanie dejinami, kultúrami a civilizáciami, ktoré  sa vzácne prelínajú s intimitou najprivátnejších zážitkov, pocitov a predstáv. Sama autorka sa vyznáva – môj svet je skôr rozprávkový, zaujíma ma umenie, literatúra, divadlo, hudba a snažím sa do obrazu vkladať predovšetkým  dušu, cit, vášeň a svoju osobitosť.

Obdivuhodný oblúk  vyše tridsaťročnej figurálnej tvorby Kataríny Vavrovej nasýtenej imagináciou, poéziou a fantáziou si pripomenieme unikátnymi archívnymi,  doposiaľ nezverejnenými  dielami z deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy sa jej osobitý výtvarný program začal formovať. Smelé figurálne práce ovplyvnené aj revoltou „Prekliatych básnikov“ upútajú svojou zrelosťou, expresívnosťou, dôrazom na bravúrnu linku, ktorou spontánne, slobodne  a akoby jedných dychom  načrtáva svoju odvážnu predstavu sveta, nespútanú konvenciami a obmedzeniami.

Nový významový rozmer nachádzame v obrazoch s kresťanskou tematikou. Autentické  dimenzie duchovna, krehkosti, ale aj sily a energie odkrýva v nádherných vyznaniach – v obrazoch Sedembolestnej Panny Márie, Svätej Filomenky,  Piety. V ich ušľachtilých, preduchovnených tvárach a postavách je zhmotnená všetka pokora, bolesť, nádej a viera ľudstva a symbolizujú aj pre nás cestu z temnôt do svetla, k láske, radosti a šťastiu.

Katarína Vavrová  odvážne a objavne vstupuje aj do sveta opery. Nechá sa inšpirovať najznámejšími svetovými skladateľmi (Wagner, Verdi, Čajkovskij, Bizet …) aby krásu opernej hudby pretvorila do nevšednej výtvarnej podoby. Dramatický, tragický, ale aj rozmarný a rozmanitý svet opernej hudby nám približuje prostredníctvom sugestívnych poeticko-imaginatívnych príbehov plných emócií, vášní a farieb.

Pre Katarínu Vavrovú je typická vlastná maliarska technika, v ktorej kombinuje gvaš, pastel, air-brush a tuš. Svoje predstavy kreslí na špeciálny ručný japonský papier so zaujímavými  štruktúrami. Na ňom výraznejšie vystupuje  vzácna symbióza a úžasný rytmus subtílnych línií, šrafúr mäkko a suverénne  obopínajúcich a definujúcich tvary  a farieb – fascinujúcich, magicky žiariacich, raz sýtych, dramatických inokedy stlmených do jemných, nežných a  nevšedných odtieňov.

Ilustrácie kníh, ocenené mnohými významnými cenami, sú ďalšou osobitou kapitolou tvorby Kataríny Vavrovej. Sú výnimočné aj tým, že autorka sa nedá celkom spútať podmanivými textami aj takých významných autorov ako sú Baudelaire, Rúfus, Sládkovič, Erben, Puškin a ďalší. Odkrývajúc zázračný a rozmanitý svet literatúry vytvára voľné asociácie, pôsobivé figurálne príbehy, plné  predstavivosti, invencie a poézie. Dochádza k úžasnému prepojeniu reality a fantázie, historických kontextov a súčasnosti, farby a línie, zmyslu pre celok a jemný detail.

Paralelne s maliarskou tvorbou rozohráva autorka mágiu tajuplných figurálnych príbehov aj vo svojich voľných grafických listoch. S nevšednou fantáziou, perfektnou technickou disponovanosťou a disciplínou vyrýva do kovových dosiek prostredníctvom pavučinových čiar sugestívne kontúry postáv a detailov. Fragmenty reality, útržky spomienok a predstáv sa na ploche grafického listu obdivuhodne snúbia, aby nám pripomínali, že náš život je aj o nenaplnených túžbach, nesplnených snoch, ale aj  o krehkom šťastí a láske.

Drásavý, naliehavý názov výstavy ČAS  VLKOV je aj symbolický a varujúci odkaz pre nás všetkých… Pokúsme sa odbúrať všetky zlé, negatívne myšlienky, prejavy a buďme k sebe milší, tolerantnejší a prestúpení harmóniou, tak ako nám to neustále svojimi poeticko-imaginatívnymi dielami pripomína jedna z najvýznamnejších predstaviteliek slovenského vizuálneho umenia  – Katarína Vavrová.

                                                                                                                                                                                      PhDr. Danica Lovišková