Galéria Statua | 2023 Tomáš Picha
21469
page,page-id-21469,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Tomáš Picha – URBANA FABULAS

Výstavou URBANA FABULAS predstavuje po prvýkrát v Bratislave svoju tvorbu Tomáš Picha, absolvent maľby u doc. Adama Szentpéteryho na FU v Košiciach. Jeho ateliérové diela, obrazy i komorné objekty, však popri rodnom médiu výdatne formuje obrazotvornosť a tvorivý prístup spojený so sférou videí a animácie.

Tomáš si predstavu utvára a postupne skladá vo fotoshope na spôsob koláže, následne prenáša na mriežku obrazovej  plochy a maliarsky dotvára  technikou akrylu. V priestorových objektoch si zas najprv vytvorí objemovú drôtenú kostru v želanom tvare a na ňu nanáša modelovaciu hlinu, ktorá sama pomaly vytvrdne.

Pracovné postupy samozrejme majú svoj podiel na vizualite diel, avšak na ich svojráznom výraze sa najprenikavejšie podpisuje autorova inklinácia k estetike fantaskna, absurdity, snovosti i banality súbežne s veľkým tvorivým zanietením. Radosť z kreovania sveta podľa svojich predstáv, sveta aký ho baví a v ktorom môže k sebe slobodne priraďovať prvky v reálnej skutočnosti nezlúčiteľné.

Všetko s riadnou dávkou hravosti, recesie a hlavne humoru, ktorým – spôsobom sebe vlastným – mierne kritizuje či ironizuje negatíva dnešného spôsobu života alebo v súvislosti so situáciou vo svete vyvažuje na pozadí prítomnú post apokalyptickú víziu a neistotu z budúcnosti. Uvedená podvojnosť a istá polarita v úvahách o živote a vnímaní bytia sa v rôznej miere premieta v témach rodiny, prírody, zvierat, áut či svojskej verzie science fiction a trochu v odľahčenejšom tóne potom  v námetoch jedla a najmä v stvárnení pop kultúrneho kontextu. 

Tomáš témy väčšinou rozvíja v sérii diel, ktorým hovorí bubliny. S nimi a v rámci nich pracuje metódou premiešavania skutočnosti a fikcie. Prístup ešte zahusťuje svojou hrou s divákom. Obrazom totiž vypovedá len časť príbehu, ktorého pokračovanie si môže každý dotvoriť podľa svojej predstavivosti. Princíp otvorenosti námetu  posilňujú nielen grafické značky akoby z práve prezeraného videa, ale aj tie isté námety skutočne rozpracované do krátkych videí animovaných obrazov.

Obrazovú plochu a jej iluzívnu hĺbku zapĺňa protagonistami – postavami, zvieratami, predmetmi a nápismi v prekvapivom situovaní a ireálnych reláciách. Inokedy naopak v reálnych, zato ozaj bizarných momentoch z oblasti pop kultúry. Naviac aj kolorit obrazov tým, že sa vzťahuje k ich poetike a fantazijnej nálade, si v podstate žije svojím životom. K znakom Pichovej tvorby patrí tiež hra so svetlom, reflexnými efektami, vloženými prvkami, ako aj  rôznorodé formáty obrazov, niekedy nezvyklo kopírujúce siluetu figúry či celej kompozície.

Umenie Tomáša Pichu a jeho vizuálny rukopis, prepojenie statickej, pohyblivej a priestorovej  formy zobrazenia, prepojenie klasického prístupu s novými médiami predstavuje jednu z foriem výraznej generačnej výpovede. Generácie, ktorá úplne samozrejme pracuje s príslušnými počítačovými programami a ktorá s tou istou samozrejmosťou tvorivo využíva ich ponúkanú obraznosť. Generácie, ktorá svet reflektuje a kriticky vníma na výsostne svojej  vlnovej frekvencii.  

Xénia Lettrichová